هر چه خواستم یا نبود یا ندادند یا گفتند اخه!

                         هر چه نخواستم هی دادند و هی دادند و گفتند ناشکری!

/ 0 نظر / 20 بازدید