سگهای فرنگی امین از استرالیا برگشته. کریسمس و دادار دودوره دانشگاشون تطیل شده. خیلی خوشال و راضی بود. بسی ماچ و ... ادامه مطلب
/ 20 نظر / 22 بازدید
   معجون سحرآمیز قسمت اول معجون عجیبی بود. خمیر سورمه ای و سیاه. انگار که توش کرما می لولیدند... اومدش! داشت می خندید. ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 19 بازدید
هر چه خواستم یا نبود یا ندادند یا گفتند اخه!                          هر چه نخواستم هی دادند و هی دادند و گفتند ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 20 بازدید
دی 87
1 پست
خرداد 87
2 پست
اسفند 86
1 پست
بهمن 86
2 پست
دی 86
1 پست
آبان 86
1 پست
مرداد 86
1 پست
خرداد 86
1 پست
بهمن 85
1 پست
آذر 85
1 پست
آبان 85
1 پست
مهر 85
1 پست
شهریور 85
2 پست
مرداد 85
4 پست
تیر 85
4 پست
خرداد 85
5 پست
اسفند 84
2 پست
بهمن 84
1 پست
دی 83
3 پست
آذر 83
2 پست
مهر 83
1 پست